Specificațiile tehnice ale spălătoriei auto cu autoservire DiBO
Imprimare

ALEGEREA LOCAȚIEI IDEALE PENTRU INVESTIȚIE

Primul și cel mai important pas pentru a investi într-o spălătorie auto cu autoservire este alegerea locației potrivite.

CUMPĂRARE SAU ÎNCHIRIERE?

Ambele opțiuni au avantajele și dezavantajele lor.

Argumente pentru cumpărarea terenului destinat locației:

 • Imobilul respectiv se arată a fi o investiție bună oricum.
 • Investitorul dispune de capital pentru a cumpăra, care nu va fi dedus din bugetul spălătoriei construite ulterior.
 • Proprietatea vizată are caracteristici favorabile, însă, în cazul închirierii acesteia, actualul proprietar nu reprezintă o garanție suficientă pentru a menține investiția în siguranță, dar este dispus să vândă proprietatea la un preț real.
 • Unii investitori resping soluția închirierii în orice împrejurare și iau în considerare doar cumpărarea.
 • Nu există altă posibilitate de a intra în posesia unui imobil în locația dorită.

Argumente pentru închiriere:

 • Nu există nicio cerință de capital legată de achiziție, astfel încât nu există nicio deturnare de resurse de la nevoile de investiții ale activității principale.
 • În cazul în care contractul de închiriere este încheiat în condiții bune, costul chiriei poate fi calculat pe termen lung.
 • Un cost al chiriei calculat pe o bază de piață constantă oferă o imagine mai exactă a rentabilității operațiunii. În cazul investițiilor pe terenuri proprii, nu este clară întinderea așa-numitelor câștiguri de capital asociate cu utilizarea terenului.
 • Închirierea poate fi combinată cu o mai mare flexibilitate pentru a se adapta la condițiile de piață în schimbare.

În cazul unei proprietăți de închiriat, singurul risc pentru investitor este obligația de a plăti chiria, menținând în același timp profitabilitatea. În cazul unei proprietăți proprii, este foarte important să se ia în considerare pierderea veniturilor din chirii ca urmare a posibilității de a închiria proprietatea în alte scopuri.

LOCALIZAREA PROPRIETĂȚII

 • Există câteva considerente care trebuie avute în vedere atunci când se alege amplasamentul. Ar fi bine ca
 • terenul să fie lângă un drum principal,
 • limita de viteză la intrarea în spălătorie să fie de 50 km/h sau mai mică de aceasta,
 • proprietatea să fie ușor accesibilă și vizibilă din cât mai multe direcții de trafic posibil,
 • poziționarea spălătoriei în cadrul amplasamentului să fie ales astfel încât să asigure cea mai bună vizibilitate posibilă pentru cei care circulă în aceea direcție
 • dimensiunea amplasamentului să permită circulația în jurul instalației
 • proprietatea să facă parte dintr-o zonă comercială frecventată sau să se afle în apropierea unui centru comercial
 • în apropiere să se afle un membru al unui cunoscut lanț de fast food
 • terenul să fie plat și forma acestuia să fie un dreptunghi cu proporții ideale
 • evitați parcelele din centrul orașelor și țineți-vă departe de zonele rezidențiale
 • este important să se asigure un anumit grad de intimitate a activității în cadrul parcelei
 • să acordați atenție și potențialilor concurenți.

ÎNCADRAREA DE ZONĂ A IMOBILULUI ȘI OBȚINEREA AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

Este foarte important să cunoașteți pe deplin proprietatea. În toate cazurile, vă recomandăm să implicați un profesionist în etapa de planificare pentru a evalua potențialul amplasamentului. Aspecte importante de luat în vedere:

 • În ce zonă este încadrată terenul?
 • Care este suprafața construibilă al acestuia?
 • Cât este indicatorul de spațiu verde?
 • Care este situația cu privire la înălțimea permisă și înălțimea minimă a clădirii?
 • Care sunt reglementările cu privire la PUG, PUZ și PUD în zona terenului?
 • Există proprietăți rezidențiale sau alte proprietăți în vecinătate care ar putea fi afectate de viitoarea instalație?
 • Care sunt organele implicate în procesul de autorizare?
 • Care este opinia arhitectului șef despre plan?
 • Este necesar obținerea aprobării consiliului local de proiectare?
 • Există vreo implicare privată în tranzacție care trebuie rezolvată?

Aceste circumstanțe și alte circumstanțe similare ar trebui să fie întotdeauna examinate înainte de a se lua orice angajament juridic în legătură cu terenul.

DIMENSIUNEA IDEALĂ A PROPRIETĂȚII

Principiul de bază este acela de a oferi o amplasare confortabilă în limitele dimensiunii proprietății, cu cât mai puține compromisuri posibile. Dimensiunea parcelei de care aveți nevoie trebuie calculată după cum urmează:

 • Dimensiunea calculată a spațiului de spălare pentru fiecare stație de spălare este de 5 X 7 metri, adică 35 m2(5 metri lățime, 5 metri adâncime, cu un metru suplimentar spațiu de protecție).
 • Pentru amplasarea containerului tehnic 18 m2.
 • Suprafețele de circulație necesită în medie o suprafață de patru ori mai mare decât cea a spațiilor de spălare + suprafața containerelor.
 • Pentru amplasarea aspiratoarelor în aceeași număr cu cel al stațiilor de spălare este necesar de 30 m2 per stație.

Exemplu:

Spălătorie auto cu 4 stații de spălare – suprafață netă totală de 838 m2.

Tip de unitate Suprafața unitateNumărul unitățilorTotalul unităților
Spații de spălare35 m24140 m2
Container tehnic18 m2118 m2
Spații de circulare140 m24560 m2
Stații de aspirare30 m24120 m2
  Total838 m2

IMPORTANT! Calculul de mai sus arată spațiul aproximativ necesar pentru o amplasare ideală. Nu include zona verde prevăzută de indicele de zonă verde pentru proprietatea respectivă.

Valorile de mai sus de asemenea nu prevăd, orice cerințe privind locurile de parcare care pot fi impuse de legislația în materie.

UTILITĂȚILE IMOBILULUI

Un teren este considerat ca fiind deservit numai dacă toate utilitățile necesare sunt disponibile pe teren. Utilitățile disponibile în fața parcelei sau în apropiere pot fi o problemă extremă, deci merită investigată la maxim fezabilitatea și costul instalării lor.

Pentru instalație sunt necesare următoarele tipuri de utilități:

 • Apa și electricitatea sunt cerințe de bază pentru amplasarea unei instalații de spălare a mașinilor. Dimensiunea acestora va depinde, desigur, de tehnologia implementată, dar, în orice caz, va fi necesară o așa-numită intrare electrică trifazată. Furnizorul dvs. de sistem vă poate furniza o estimare aproximativă a cererii preliminare de energie electrică.
 • Dacă intenționați să forați o fântână, testați calitatea apei din sursă, respectiv efectuați de asemenea o testare a sedimentelor.
 • Este necesar, de asemenea, un sistem de canalizare capabil să primească tipul de efluent evacuat de instalație. Spălătoria auto evacuează un volum de deșeuri periculoase care nu poate fi eliminat în mod economic din instalație prin alte mijloace, așa că asigurați-vă că ați verificat disponibilitatea sistemului de canalizare.
 • În unele cazuri, poate fi necesar, de asemenea, un sistem de drenaj al apelor pluviale. Acest lucru depinde în primul rând de zona verde specifică a parcelei și de raportul dintre aceasta și cantitatea de suprafețe pavate.
 • Prezența unei utilități de gaz este un avantaj, dar absența acesteia nu este neapărat un motiv de eliminare. Conform uzanțelor din ziua de azi considerăm încălzirea apei cu încălzitor de gaz soluția primară și cea mai practică. Desigur și sistemul încălzitor cu energie electrică asigură același calitate, însă în acest caz cheltuielile sunt mai mari. Cu toate acestea, acest lucru este recomandat doar pentru până la 3 stații de spălare. Utilizarea unui încălzitor de apă electric în comparație cu un încălzitor de apă pe gaz va duce la o creștere a costurilor de aproximativ 4-7% din costul total.

După selectarea locației ideale, următorul pas este alegerea sistemului și a furnizorului acestuia!